X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

Renta stała, okresowa i szkoleniowa - zasady przyznawania

2011-02-24 09:27 czwartek
Przemysław Gogojewicz
Renta stała przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za trwałą.

Renta okresowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za przemijającą.

Niezdolna do pracy jest osoba, „która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej sprawności po przekwalifikowaniu”. Ocena rokowania odnośnie odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu jest istotną wskazówką dla lekarza orzecznika ZUS i powinna mieć decydujący wpływ na treść ustaleń orzeczniczych - w konsekwencji na rodzaj przyznanego świadczenia.

Niezdolność do pracy może być częściowa lub całkowita. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Jeżeli niezdolność do pracy łączy się z naruszeniem sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, organ orzekający stwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zarówno całkowita, jak i częściowa niezdolność do pracy może mieć charakter stały lub okresowy, podobnie niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Trwałą lub okresową niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji organ orzekający ustala w zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz braku lub istnienia pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy.

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowań co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik zobowiązany jest uwzględnić:
 • stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne ubezpieczonego.
Osobie, która spełnia warunki wymagane do ustalenia niezdolności do pracy, a zarazem rokuje nadzieje, że po przekwalifikowaniu odzyska zdolność do pracy, organ rentowy przyznaje prawo do renty szkoleniowej.

Przy ocenie celowości przekwalifikowania zawodowego lekarz orzecznik powinien uwzględnić:
 • charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu,
 • sprawność psychofizyczną organizmu oraz stopień przystosowania do ubytkow anatomicznych, kalectwa, skutków choroby,
 • posiadane kwalifikacje, wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy oraz możliwość dalszego wykonywania pracy zarobkowej, w tym psychologiczną zdolność do pracy,
 • możliwość przywrócenia zdolności do pracy przez leczenie i rehabilitację oraz przekwalifikowanie zawodowe.
Pojęcie niezdolności do pracy zastąpiło stosowane wcześniej pojęcie inwalidztwa.

Inwalidztwo było stopniowalne: I i II grupa oznacza dzisiejszą całkowitą niezdolność do pracy, natomiast III grupa oznacza częściową niezdolnością do pracy.

Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i przyznania renty.

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno trwałej, okresowej, jak i szkoleniowej, uzależnione jest od spełnienia trzech warunków:
 1. istnienia niezdolności do pracy,
 2. posiadania wymaganego, stosownie do wieku ubezpieczonego, okresu składkowego i nieskładkowego,
 3. powstania niezdolności do pracy w okresie składkowym lub nieskładkowym.
Okres składkowy i nieskładkowy warunkujący przyznanie prawa do renty uzależniony jest od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Okres ten, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227) wynosi:
 • 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat - jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.
W przypadku osób, u których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 30 roku życia, okresy składkowe i nieskładkowe uwzględnia się z okresu całego życia. Po ukończeniu 30 roku życia pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem:
 • zgłoszenia wniosku o rentę lub
 • powstania niezdolności do pracy.
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również osobie, która prawo to utraciła wskutek ustania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a następnie ponownie stała się niezdolna do pracy w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty. W takim przypadku uznaje się, że nastąpiła przerwa w pobieraniu świadczenia spowodowana okresową poprawą stanu zdrowia. Oznacza to, że nie ustala się na nowo prawa do renty, lecz jedynie przywraca się prawo do poprzednio ustalonego świadczenia.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
www.gogojewicz.com
Zobacz także
« powrót do działu: Porady eksperta
« zapisz się na Newsletter
Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Aktywa netto na jednostkę uczestnictwa - wartość aktywów netto funduszu w ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.